Demek ki çirkinin icadı çirkin değil,güzeldir;çünkü neticeleri itibariyle güzeldir.

Cennet ucuz değil, cehenem lüzumsuz değil.

………

Hiçbir taife, şimdiye kadar böyle ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkatle kurtulan olmamiş.”

………….

İman hizmeti, iman hakaiki, bu kainatta herşeyin fevkindedir, hiçbirşeye tabi ve alet olamaz.”

………….

Bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsılmaz bir sadakat, ve kırılmaz bir metanet ister. bu metanetin birinci sebebi;

kuvvet-imaniye ve ihlas hasletidir. ikinci sebebi ise cesaret-i fıtrıyedir.”

…………….

” Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarınıda muhafaza etmeye mükelleftir. o da , hizmete ciddi devam ile olur.”

”… demek Risale-i nur dostlara tiryak olduğu gibi, düşmanlara da saika oluyor.”

……………..

”İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir.Mahiyetinin değeri ise, himmeti nisbetindedir.Himmeti ise , hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar.” ” Ey NURCULAR !! sizin hakiki vazifeniz, dünyaya bakmak değildir.

katiyyen sarsılmayınız, ÇALİŞİNIZ, ÇALİŞİNIZ, ÇALİŞİNIZ…”

…………

Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Sözler – 31

Reklamlar