Cafer bin Muhammed, dedesinden rivayet ediyor:
Bir kimse, bir mümini sevindirince, Allah verdiği bu sevinç sebebiyle, onun için bir melek yaratır. Kul, kabrine vardığında, o Sevinç Meleği gelir ve ölen kişiye: Beni tanıyor musun? der. Ölen kişi: Sen kimsin? diye sorar. Sevinç Meleği: Ben filancaya verdiğin sevinc(ten yaratılan melek)im. Bugün senin yalnızlığında sana dost olacağım ve sorgu meleklerine vereceğin cevapta sana telkinde bulunacağım. Kıyamet günü göreceğin dereceleri sana seyrettireceğim. Senin için Rabbinin yanında şefaatçilik yapacağım. Sana cennetteki yerini göstereceğim. der.
(İbn-i Ebid-dünya/Sevap)

Reklamlar