BÜYÜK MÜTEFEKKİR ALMAN JOHANN WOLFGANG VON GOETHE’DEN PAPA’ YA CEVAP“Çok kısa bir süre önce İslâm Peygamberinin hayatını büyük bir ilgiyle okuyup tahsil ettikten sonra gördüm ki; O, asla yalancı bir Peygamber değildir.”

Dichtung und Wahrheit (Şiir ve hakikat)

“Kilisenin midesi büyüktür,

Bütün memleketleri yiyip bitirdi,

Yine kendine gelemedi.

Sevgili hanımlar, kilise sadece

Haram olan malı hazmedebilir.”

Faust -1-

“Çılgınlıktır , herkesin her hususta

Şahsi görüşünü övmesi!

Eğer, İslâm teslim olmak demekse ALLAH’a

Öyleyse, hepimiz yaşayıp ölmekteyiz İslâm’da.”

West-östlicher Divan (Doğu Batı Divanı)

1820 yılında, arkadaşı Willemer’e yazdığı bir mektubunda da

“(…) Bizler, hepimiz erinde veya gecinde İslâm dininin salikleri olmak mecburiyetindeyiz.” Diyen Goethe nihayet bir şiirinde:

“Nefsini bilen

Rabbini bilir”der.

Birefe (22 Aralık 1820)

Goethe’nin mektupları.

“Kıyamet günü Sur’a üfürülünce,

Dünya hayatı hepten bitince,

Hesap vermekle mükellefiz

Ağzımızdan çıkan her faydasız söze.”

West-östlicher Divan (Doğu Batı divanı)

Kaynak: Goethe ve İslâmiyet

Yr.Doç.Dr. Bayram YILMAZ

Reklamlar