“Zehebe’z-zamen, ve’bteleti’l-urûku ve sebete’l ecru inşâallah”

Anlamı: “Susuzluk gitti. Damarlar ıslandı. İnşâallah sevap sâbit oldu”
(bk. İbn Mâce, Sıyâm, 48; İbn Kayyim, Zâdü’l-Meâd, II, 52).


 İFTAR SOFRASINDA DUA:

 İftardan önce en az 3 veya 100 defa okunması tavsiye edilmiş dua:

“Ya vâsia’l-mağfireti. vağfirlî ve li vâlideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekûmu’l hısâb bi rahmetike ya erhamerrahimin”

 Anlamı: “Ey bağışlaması bol olan Allah’ım! Beni, ana-babamı ve bütün müminleri hesap gününde mağfiret et” (bk. İbrâhim Sûresi, 14/41; Tirmizî, Dua, 82).

İFTARDAN SONRA:

Abdullah b. Amr der ki:’Peygamberimiz iftar ettiğinde şöyle dua ederdi:

Allahümme inni eselüke bi rahmetikelleti vesiat külle şeyin en tağfirali’

Anlamı : Allahım herşeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim.’

RAMAZAN  A DAİR YAZILARINA ULAŞMAK İÇİN:

http://www.ferahkapisi.com dan Ramazan’a dair menüsüne giriş yapın.

Reklamlar